Metro-Goldwyn-Mayer

7

Khá

6.5
User Avg

Ben-Hur

Ben Hur 2016 được sản xuất bởi Mark Burnett và Roma Downey, với cách thể hiện liên quan đến triết lý của Kito giáo từ tác phẩm “Ben-Hur: A Tale ...