Interstellar (2014)

Phim Chiếu Rạp Phim Xuất Sắc
10

Hoàn Hảo

10

Điểm bạn đọc

Latest News

Vì Con Cái Của Chúng Ta

Đó là một buổi tối thứ 6. Tôi xem lại lần 2 phim “Interstellar” ở rạp PegaCine. Một rạp mới mở vắng vẻ, còn chưa có cả thẻ thành viên. Suất chiếu cuối cùng vào lúc 8h20 tối, lần này tôi đi...[Read More]

Quên mật khẩu

Đăng Ký