1927

Sunrise: A Song of Two Humans

Điều gì khiến cho một gia đình đầm ấm ở chốn thôn quê có thể tan nhà nát cửa? Ông chồng rượu chè cờ bạc, bà vợ vụng về, không đảm đang hay những đứa con ngỗ ngược khó dạy bảo? Với Sunrise: A Song of Two Humans, câu trả lời trực diện và vô cùng thuyết phục: Sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Ngay từ mở đầu, bộ phim đã giới thiệu rằng: “Đây là bài ca của một người đàn ông và vợ của anh ấy, không hề cụ thể ...[Read More]