cloud atlas

Cloud Atlas (2012)

Cloud Atlas (Vân đồ) là một bộ phim đặc biệt. Không chỉ vì là bộ phim viễn tưởng hay nhất của năm 2012, được chuyển thể từ một quyển sách được đánh giá “không thể chuyển thể”, là bộ phim độc lập có kinh phí cao nhất mọi thời đại, mà ở chiều sâu tư duy và mạch cảm xúc mang đến cho người xem. Hiếm có một bộ phim nào vừa phức tạp, vừa đề cập đến rất nhiều vấn đề, tiền kiếp – hậu hiếp, mối quan hệ nhâ...[Read More]