cuộc đua

Cuộc Đua Khó Đoán

Thường là vào thời điểm này, danh sách các “chú ngựa” cho Oscar đã sẵn sàng. Ít nhất tên các ứng viên hạt giống đã rõ ràng từ tháng 12 (trước khi danh sách chính thức công bố ngày 14/1/2016). Tuy nhiên năm nay mọi thứ dường như rất khác, khi không ai đoán được chắc ăn ai sẽ có tên, và ai không. Ngay cả giải thưởng “tiền Oscar” như Quả Cầu Vàng, cũng chỉ làm mọi thứ thêm rối rắm. Đa dạng thể loại N...[Read More]