fanny and alexander

Fanny and Alexander (1982)

Dù vẫn giữ nguyên phong cách triết lý nặng nề, bài trừ tôn giáo (trong phim là sự tồn tại của Chúa) và thuyết hiện sinh, nhưng Fanny and Alexander nhẹ nhàng hơn hẳn các phim khác của Ingmar Bergman. Ông đã kể lại chính tuổi thơ của mình, và thể hiện tình yêu dành cho điện ảnh, trong bộ phim cuối cùng này. Phim lấy bối cảnh vào năm 1907, tại một thị trấn nhỏ ở Thụy Điển. Đó là dịp Giáng Sinh trong ...[Read More]