first man

First Man: Bước Chân Đầu Tiên

Có rất nhiều nghề nghiệp trên đời người ta phải làm một mình, nhưng chỉ một số ít khiến họ thấy cô đơn. Với tôi, một trong những nghề cô đơn nhất là phi công. Không phải phi công chở hành khách, vốn ở cùng phi hành đoàn và hàng trăm hành khách, mà là những phi công chiến đấu, phi công chuyển thư (ngày trước), phi công vận tải chuyên biệt.. Những người một mình trong khối sắt như quan tài, lơ lửng ...[Read More]