into the spider verse

Spider-Man: Into the Spider-Verse – Người Nhện: Vũ Trụ Mới

Spider-Man: Into the Spider-Verse là bộ phim dành cho tất cả mọi người. Fan của Marvel. Fan của Sony. Fan Spider-Man của Tobey Maguire, Amazing Spide-Man của Andrew Garfield  hay  Home coming của Tom Holland. Và tất nhiên, dành cho cả những khán giả điện ảnh vô tư, không quan tâm đến vũ trụ siêu anh hùng. Trong Into the Spider-Verse, Peter Paker không còn chiến đấu đơn độc. Từ một vết nứ...[Read More]