kế hoạch đổi chồng

Kế Hoạch Đổi Chồng

Kế hoạch đổi chồng được remake từ A Boyfriend for My Wife (2008) của Argentina, không phải All About My Wife (2012) của Hàn Quốc như nhiều người nhầm lẫn. Không remake một cách y nguyên thiếu sáng tạo như Sắc đẹp ngàn cân (2017), Kế hoạch đổi chồng có thêm thắt, cắt xén một vài chi tiết cho hợp lý với bối cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, điều này chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa cho một tác phẩm khiến khán giả...[Read More]