venom

Venom

Venom không phải là bộ phim anti-hero chúng ta chờ đợi. Nhưng cũng không hẳn là một thảm họa cấp “C” như báo giới nước ngoài bình luận – cấp Catwoman. Có những trục trặc về dẫn truyện, không khí phim rối loạn, một kịch bản công thức đã dùng đến phát ốm, các nhân vật mỏng tang và chẳng liên hệ sâu sắc gì, nhưng được bù lại bằng những khoảnh khắc...[Read More]