The Hateful Eight (2015)

Oscar 2016 Phim Đương Đại Toàn Bộ Phim
5.5

Trung Bình

9.1

Điểm bạn đọc

Tin Mới Nhất:

Quentin Tarantino Muốn Giải Oscar Mang Tên Mình

“Tôi muốn có nhiều giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất hơn bất cứ ai khác còn đang sống!” Quentin Tarantino đã phát biểu như thế với trang QG, nhân lúc The Hateful Eight, bộ phim thứ 9 của...[Read More]