Thể Loại:Bí Ẩn

7.5

Khá

Battle of Memories: Chiếm Đoạt Ký Ức

Ký ức vẫn luôn là một phạm trù khó chạm tới. Dù rằng ngày nay vài phương pháp ám thị có thể thay đổi, nhưng ký ức vẫn là thứ rất thiêng liêng và khó t...