The Shape of Water (2017) Bình luận

Phim Chiếu Rạp Toàn Bộ Phim
"Một trong những điều tôi không thể làm quen với tuổi trẻ của tôi là sự khác biệt mà tôi tìm thấy giữa cuộc sống và văn học" (James Joyce)

Quên mật khẩu

Đăng Ký