Elizabeth Chandler

9

Xuất sắc

A Little Princess: Công Chúa Nhỏ

Bộ phim thứ hai của Alfonso Cuarón vào năm 1995 A Litte Princess, khác biệt hẳn với phần còn lại của sự nghiệp ông. Khi chưa tập trung vào các chủ đề ...