Adam Devine

7

Khá

Ice Age: Collision Course – Kỷ Băng Hà: Trời Sập

Có bao nhiêu tựa phim hoạt hình kéo dài đến phần thứ 5? Và khi một bầy thú nguyên thủy vẫn sống khỏe từ năm 2002 cho đến 2016, hẳn là có lí do chính đ...