Nếu bạn dùng di động:

Chạm vào hình mã QR code Zalo pay của 35mm trong vòng 3 giây để hiện ra bảng tùy chọn cho phép lưu hình QR code của 35mm về điện thoại.

Chọn Save Image:

Trong App Zalo chọn Thanh Toán:

Sau đó bấm vào nút hình ảnh để tải hình QR code Zalo Pay của 35mm đã tải về trước đó.

Sau đó Zalo Pay sẽ tự động nhận diện tài khoản Zalo Pay của 35mm. Sau đó bạn có thể tiếp tục nhập số tiền mong muốn đóng góp cho 35mm.

Nếu bạn dùng máy tính:

Nếu bạn dùng máy tính để đóng góp cho 35mm thì bạn chỉ cần quét QR code Zalo Pay của 35mm là có thể chuyển tiền được.

Nhóm 35mm xin chân thành cám ơn!