bandersnatch

Bandersnatch Và Tương Lai Phim Tương Tác

Khi công nghệ đạt đến một điểm nút, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách con người sống và sinh hoạt. Phim ảnh không là ngoại lệ. Tập phim Black Mirror (Gương đen) mới nhất, vừa được Netflix tung ra, là một minh chứng đầy sức mạnh. Từ trước đến nay, phim ảnh luôn độc lập với khán giả. Đó là một thế giới riêng với câu chuyện riêng, mà người xem chỉ có thể thưởng thức một chiều. Một điều tối thượng được du...[Read More]