Jean Reno

Leon: The Professional

Năm 1994 trở thành thời điểm vàng của lịch sử điện ảnh đương đại, khi trong năm đó đã có 4 tác phẩm vĩ đại ra đời: Shawshank Redemption, Forest Gump, Pulp Fiction và Léon: The Professional. Leon: The Professional có mặt để nhắc nhớ đến một thời kỳ phim hành động Mỹ được thực hiện bởi một nhân vật dường như không có ranh giới nào giữa hai bờ Đại Tây Dương, Luc Besson (Đạo diễn của La femme Nikita 1...[Read More]