nhà có khách

Lật Mặt: Nhà Có Khách

Về “tầm”, hiện nay Lý Hải chưa làm được một tác phẩm chiếu rạp thực thụ. Tuy nhiên, xét về “tâm”, hiếm ai có lòng với điện ảnh nước nhà như anh. Bắt đầu từ cơn sốt Lật Mặt bất ngờ vào 2015 khi ra rạp tuần đầu đã thu đến 25 tỷ, Lý Hải liên tiếp ra mắt các tác phẩm hành động đầu tư chỉn chu mang chất lượng trung bình khá trở lên. Lật Mặt 2: Phim Trường “ăn” nhẹ 32 tỷ đồng còn Lật Mặt: Ba Chàng Khuyế...[Read More]